Search
  • Łukasz Kubiński

Twoja Twarz Brzmi Znajomo
In 2021 Tomasz Ciachorowski wore double-breasted blazer in one of the episodes of Polsat TV show „twoja twarz brzmi znajomo”


big thanks to @tomek_ciachorowski , production team @twojatwarzbrzmiznajomo and STYLIST @mariusz_mario_swatt


Łukasz Kubiński

13 views0 comments

Recent Posts

See All